Chránené rastliny

Chránené rastliny je zakázané vykopávať v prírode a presádzať ich do záhrady. Našťastie mnoho chránených a ohrozených druhov rastlín sa dnes bežne v záhradách už pestuje, a tak nie je nutné z prírody odoberať ďalšie chránené rastliny a oslabovať tak ich populácie.

Mnohé chránené rastliny sú dnes vzácne a ohrozené predovšetkým kvôli ničeniu prírodných biotopov legálnou i nelegálnou výstavbou, ťažbou nerastných surovín (bane, kameňolomy), nezodpovednými melioračnými opatreniami a podobne.

Mnohé rastliny, ktoré sú už v prírode nenávratne vyhubené, prežili práve vďaka záhradkárom a pestovateľom rastlín. U nás sa napríklad pestuje trvalka - krasuľka tmavočervená (Cosmos atropurpureus), ktorá pochádzala z Mexika, kde je už vyhynutá, a dnes je známa iba v ľudskej starostlivosti.

Mnohé chránené rastliny, ako u nás napríklad včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum), sú obľúbené medonosné rastliny, ktoré pestujú včelári pre svoje včely. Poniklec (Pulsatilla) či prvosienka (Primula), jeden z prvých poslov jari, vyhľadáva skoro na jar hmyz ako prvý zdroj energie po zime, sa často pestuje v najrôznejších druhov a kultivaroch na skalkách. Vďaka malým rozmerom sa dá pestovať aj v malých kvetináčoch ako balkónová rastlina. Horce (Gentiana) kvitnú od jari a niektoré druhy až do neskorej jesene.

Ak chcete pestovať chránené rastliny legálne, je nutné si ich zabezpečiť legálnym spôsobom. Najjednoduchší je nákup semien alebo už predpestovaných rastlín v špecializovanom obchode. Prostredníctvom nášho e-shopu môžete nakupovať tisíce druhov rastlín jedným kliknutím.